Kullerteenus ei ole.

FACEBOOK
FACEBOOK

Ostutingimused

Leping
1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi klient) ja ostukeskkonna www.crispy.ee, Sushi Top OÜ reg. kood 11913637 (edaspidi teenusepakkuja) vahel www.crispy.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.crispy.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Sushi Top OÜ on õigustatud www.crispy.ee e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje www.crispy.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest internetileheküljel www.crispy.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja Sushi Top OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.4 Crispy.ee e-poe avamisajad on märgitud kontaktide lehel www.crispy.ee/kontakt

Hinnad
2.1 Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

Leping jõustub:
3.1 Veebilehel www.crispy.ee kasutajaks registreerumise hetkest;
3.2 Crispy.ee veebikeskkonnast tellimuse ja kasutamistingimuste kinnitamisel;
3.3 Leping kehtib kuni veebilehel kasutajakonto sulgemiseni, tingimusel et poolte lepingulised kohustused on täidetud.

Poolte Kohustused
4.1 Teenusepakkuja kohustub;
4.1.1 Tellimuse mittekohase täitmise korral asendama tellimuse kliendi poolt aktsepteeritud samaväärse tellimusega. Mittekohaseks täitmiseks loetakse mittevastavust kliendi tellimusele, tellimuse sisu või pakendi mittevastavust tingimustele või tellimuse mittetäitmist kasutajalepingus sätestatud aja jooksul.
4.1.2 Valmistama tooteid kliendi poolt esitatud tellimuse alusel (veebikeskkonnas www.crispy.ee või telefoni teel +372 58830230)
4.1.3 Alkoholi müüakse ainult täisealistele klientidele, kes on tellimuse esitamisel kinnitanud, et on vähemalt 18-aastased. Kliendi vanust kontrollitakse alkoholi üleandmisel.
4.2 Klient kohustub:
4.2.1 Esitama tellimuses tõeseid isikuandmeid, sh. telefoninumber ning aadress
4.2.2 Tagama telefoninumbri õigsuse ning vastama teenusepakkuja esindaja kõnedele;
4.2.3 Võimaldama toote üleandmise teenusepakkuja poolt ning võtma vastu tellimuse kontaktandmetes märgitud aadressil;
4.2.4 Kontrollima toodete vastavust tellimusele;
4.2.5 Tasuma tellimuse eest kohapeal, kui on valitud vastav märge tellimuse tingimustes;
4.2.6 Arvestama tellimuse realiseerimisajaga. Realiseerimisaeg võib sõltuda tellimuse eripärasustest.

Toodete Kättesaamine
5.1 Tellitud tooteid võib kätte saada ettevõtte esinduses Narva mnt 7A või saadetakse need kliendi poolt tellimusele märgitud aadressile kulleriga (kullerteenus Tallinna piires ning lähistel/ kullerteenuse hind on 1,00 kuni 13,00 EUR, hind sõltub piirkonnast ja ostukorvi suurusest).
5.2 Toodete valmistamise aeg on 20-35 minutit. Valmistamise aeg võib pikeneda olenevalt tellimuse suurusest või teiste tellimuste kogusest.
5.3 Toodete kättesaamine ettevõtte esinduses:
5.3.1 Esinduses toimub toodete väljastamine vastavalt kontaktides märgitud ajale.
5.3.2 Tooted on esinduses kättesaadavad tellimuses määratud ajal (kliendi poolt valitud aeg, millal klient võib saada oma tellimuse kätte).
5.3.2.1 Teenusepakkuja hoiab tellitud tooteid kuni 1 tund peale toodete valmimise tähtaega. Kui klient ei tule 1 tunni jooksul tellitud toodetele järele, loetakse klient tellimusest loobunuks ning teenusepakkuja rakendab kasutamise tingimuste punkti 7.2.3.2.
5.3.3 Tooted saab klient kätte tellimuse numbri esitamisel.
5.3.4 Juhul kui klient pole toote eest eelnevalt tasunud, peab klient tasuma kohapeal sularahas või kaardiga.
5.3.5 Teenusepakkuja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui teenusepakkujast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tooted kätte saadud.
5.3.6 Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke, toimub toodete väljastamine ajavahemikus 10.00-22.00 ja tooted antakse üle vaid täisealisele isikule (nõutav vastuvõtja isikut tõendav dokument). Kui klient dokumenti ei esita või kui klient on alaealine, on müüjal õigus jätta eelnimetatud tooted üle andmata.

5.4 Toodete kättetoimetamine kulleriga
5.4.1 Toodete kättetoimetamiseks kulleriga soovitud aadressil tuleb valida tellimuse vormistamisel kulleri teenuse lahtris kuupäev ja aeg (kliendi poolt valitud, millal klient võib saada oma tellimuse kätte) ning määrata aadress. Veebikeskkonnas kullerteenuse valimisel arvestab klient toote transportimisele kuluva ajaga ca 30 min.
5.4.2 Toodete kohale toimetamise aeg võib pikeneda teenusepakkujast mittesõltuvate asjaolude esinemisel;
5.4.3 Toodete tellimisel kulleriga lisandub kohale toimetamise tasu vastavalt kliendi poolt valitud piirkonnale (hind sisaldab käibemaksu);
5.4.4 Juhul kui klient pole toote eest eelnevalt tasunud, peab klient tasuma kullerile sularahas. Kullerile ei saa tasuda kaardiga.
5.4.5 Juhul kui klient keeldub mõjuvate põhjusteta toote vastuvõtmisest, on teenusepakkujal õigus rakendada kasutamise tingimuste punkti 7.2.3.2.
5.4.6 Kui tellimus sisaldab alkohoolseid jooke, toimub toodete üleandmine ajavahemikus 10.00-22.00. Väljaspool nimetatud ajavahemikku on kulleril õigus jätta tooted üle andmata. Alkoholi sisaldavate toodete üleandmisel on kulleril õigus nõuda tellijalt isikut tõendavat dokumenti. Dokumendi mitteesitamisel on kulleril õigus jätta eespool nimetatud tooted üle andmata.

Makseviisid
6.1 Tellimuste eest saab tasuda Eesti pangalinkide kaudu (Swedbank, SEB, LHV Pank, Nordea, Danske Bank, Krediidipank).www.crispy.ee kasutab pangalingi vahendusel maksete teostamisel Maksekeskuse teenust. Kõik www.crispy.ee koduleheküljel toodud hinnad on esitatud eurodes.
Makse teostamine toimub väljaspool e-poe keskkonda vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs kliendi panga- ja krediitkaardiandmetele.

Preemiapunktid

Iga tellitud toote eest teenite preemiapunkte. Preemiapunktide teenimiseks ja kasutamiseks peab olema Teil registreeritud konto. Preemiapunktide koefitsient teenimisel iga ostetud 1€ = 5 preemiapunkti (NÄIDE: Kui tellite 10€ eest saate 50 preemiapunkti). Preemiapunktide koefitsient nende kasutamisel ostutasumiseks on 100 punkti = 1€ ( NÄIDE: ehk kui tellisite 20€ eest ja teenisite 100 preemiapunkti, siis võrdub see summaga 1€).Preemiapunktid kehtivad üks aasta.

Poolte Õigused
7.1 Kliendil on õigus:
7.1.1 Keelduda tellimuse vastuvõtmisest ja/või nõuda samaväärse tootega asendamist, kui tellimuse pakend on kahjustatud või vaatlusel on tuvastatud ilmselge mittevastavus kasutajalepingus sätestatud tellimuse tingimuste korraga.
7.1.2 Juhul kui klient on lepingust taganenud või alkoholi soetamisel punktides 5.3.6 ja 5.4.6 ei suuda klient tõestada oma täisealisust ning tagastatud tooted on nõuetekohased (sh arvestades punktis 7.2.3.2. ja 7.2.3.3. toodut), tagastab müüja kliendile tellimuse maksumuse 7 kalendripäeva jooksul alates toodete tagasivõtmisest müüja poolt.
7.2 Teenusepakkujal on õigus:
7.2.1 Keelduda tellimuse täitmisest, kui tekib õigustatud kahtlus kliendi tellimuse või kontaktandmete õigsuses, samuti kliendi poolt lepingu täitmise suutlikkuses;
7.2.2 Jätta tellimus täitmata ning kohale toimetamata, kui tellimuses esitatud andmete alusel ei ole võimalik klienti ning tema asukohta tuvastada. Samuti jätab teenusepakkuja endale õiguse tellimust mitte kliendile toimetada, kui klient ei võimalda teenusepakkujal tellimuses märgitud aadressile ligipääsu;
7.2.3 Jätta raha tagastamata:
7.2.3.1 Kui klient keeldub mõjuva põhjuseta toodete vastuvõtmisest;
7.2.3.2 Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodete puhul, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas jahutatud ja kiiresti riknevad tooted.
7.2.3.3 Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodete puhul, mis on avatud pakendiga või rikutud.

Muud tingimused
8.1 Kõiki www.crispy.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Sushi Top OÜ-l puudub neile juurdepääs.
8.2 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.3 Teie ja Sushi Top OÜ vahel seoses www.crispy.ee e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Tallinna Linnakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
8.4 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
8.5 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.
8.6 Crispy.ee jätab endale õiguse loobuda müügist, kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 10 EUR maksev toit on järsku müügis 1 EUR-iga, on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).
8.7 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib www.crispy.ee e-poe toote- infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul www.crispy.ee e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuse eest. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil +372 58830230

© Sushi Top OÜ   info@sushitop.ee